Monthly Archives: July 2019

Kändisbojkott och halvtids huvudvärk: är Super Bowl redan i kris?

Super Bowl är traditionellt den största natten för sport, underhållning och reklam i USA, men i kölvattnet av intensiv politisering av NFL formar Super Bowl LIII upp för att vara en hård kamp, ​​inte bara för sportdrivande, men i de

Englands trickiest test dilemma: att hålla eller vrida med Stuart Broad

Dessa matcher kommer knappast att vara en tävling; från engels perspektiv är de mer benägna att vara en serie små strider mellan spelare som vill ha en plats för det första testet i Galle den 6 november. Joe Root, ljus