Category Archives: Premier League

Torino låg grund för stab i Europa tack vare Joe Hart och Rooster

Senare frågade en italiensk journalist Hart om han tyckte att Torino kunde kvalificera sig för Europa. Men tolken ställde frågan mer vagt och frågade helt enkelt om han trodde att Granata kunde ha en stark årstid. “Naturligtvis,” kom svaret. “Vi